R.G ELEKTRONİK HURDA
+90 533 745 51 73
Yenisahra Gazimagosa sok No, 34/A İstanbul
Elektronik Geri dönüşüm - Her Türlü Anakart Hurdası alımElektronik Geri dönüşüm - Her Türlü Anakart Hurdası alımElektronik Geri dönüşüm - Her Türlü Anakart Hurdası alım

Kurşun Hurdası

Hurda Kurşun Alımı

Hurda kurşun, geri dönüştürülebilen ve yeni ürünler yapmak için kullanılabilen bir malzemedir. Genellikle pillerin, kablo kılıflarının ve boruların imalatında kullanılır. Bu ürünlerdeki kurşun, çöplüklere atılıp gömülmek yerine yeniden kullanılabilir. Hurda kurşun, bakır, gümüş, kalay, antimon ve arsenik dahil olmak üzere bir dizi farklı element içerir. Bu elementler, malzemenin kendisinde küçük miktarlarda bulunur. Bu tarz hurdalar ayrıca malzemenin kendisinde bulunmayan diğer metalleri de içerir. Bunlar nikel ve kadmiyum içerir. Bundan dolayıdır ki kurşun her zaman değerli bir hurdadır.

Hurda kurşunun özellikleri, saflık düzeyine ve atık malzeme olarak atılmadan önce insanlar tarafından nasıl işlendiğine bağlıdır. Daha yüksek saflık seviyelerine sahip kurşun, daha düşük saflık seviyelerine sahip olanlardan daha fazla işlenebilirliğe sahip olacaktır. Bununla birlikte, her iki tür kurşun, çekiç ve keski gibi basit aletler kullanılarak çeşitli şekillerde kalıplanacak kadar yumuşak olacaktır. Bütün bu bilgiler ışığında hurdacılık sektörü açısından kurşunun her zaman popüler bir seçenek olarak karşımıza çıktığını ifade edebiliriz.

Hurda Kurşun Alımı

Hurda kurşun alımı söz konusu olduğu zaman karşımıza geniş kapsamlı seçenekler çıkar. Hurdadan çıkartılan kurşunlar, kurşun üretiminin bir yan ürünüdür. Aynı zamanda “kırpıntı” veya “toz” olarak da bilinir. Hurda kurşununu farklı alanlarda yoğun üzere talep gördüğünü rahatlıkla ifade edebiliriz. Aşağıda sıraladığımız alanlar hurdadan çıkartılan kurşunun kullanım alanlarıdır;

Boya ürünlerine katkı maddesi

Uçaklar ve tekneler için karşı ağırlık olarak

Araba akülerinde ve diğer akü türlerinde bulunan bir bileşen

Diğer kullanımların yanı sıra radyasyon tedavisi makinelerinde koruyucu olarak

Kurşun farklı özelliklere sahip bir şekilde karşımıza çıkar. Şerit kurşun, yumuşak, dövülebilir ve sünek bir ağır metal türüdür. Çok çeşitli uygulamalarda kullanmak için ideal bir malzemedir ve Roma döneminden beri kullanılmaktadır. Şerit kurşun, arabaların, elektronik eşyaların ve diğer öğelerin geri dönüştürülmesinden elde edilen hurdalardan yapılır.